Δικαιολογητικά έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου ή μηχανής

Πρόστιμα στα ανασφάλιστα αυτοκίνητα
Φεβρουάριος 22, 2012
Anytime Online
Φεβρουάριος 23, 2012
Show all

Δικαιολογητικά έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου ή μηχανής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να έχετε, πριν πάτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας ή να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρία, είναι:

– Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή άδεια κυκλοφορίας μηχανής
-Δίπλωμα οδήγησης κατόχου αυτοκινήτου ή δίπλωμα οδήγησης μηχανής
-Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας
-Α.Φ.Μ. ασφαλιζομένου και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει
-Φωτοτυπία προηγούμενου ασφαλιστικού συμβολαίου ( εάν υπάρχει )
-Τιμολόγιο αγοράς σε περίπτωση  καινούργιου αυτοκινήτου ή μηχανής