Ασφάλεια αυτοκινήτου και κακό οδικό δίκτυο

Anytime online Ασφαλιστική
Απρίλιος 29, 2012
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας
Μάιος 23, 2012
Show all

Ασφάλεια αυτοκινήτου και κακό οδικό δίκτυο

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό μας υποστεί ζημία λόγω κακού οδικού δικτύου τι πρέπει να κάνουμε;

Η Ελλάδα φημίζεται για την κακή ποιότητα των δρόμων της γιατί έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα λόγω της κακής ποιότητας του οδοστρώματος και της μη συντήρησης των δρόμων.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά του αυτοκινήτου μας είναι, να καλέσουμε την τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

Υπεύθυνος  για την συντήρηση των εθνικών δρόμων είναι το Ελληνικό δημόσιο, για τούς επαρχιακούς δρόμους είναι η Νομαρχία κάθε Νομού και, αν ο δρόμος είναι Δημοτικός ανήκει στον Δήμο η στην Κοινότητα που ανήκει.

Επειδή το Δημόσιο για να πληρώσει θα πρέπει να έχει απόφαση δικαστηρίου η διαδικασία δεν θα είναι καθόλου απλή και σύντομη, γι αυτό θα πρέπει να έχετε υπομονή. Αυτή η διαδικασία θα έχει και κάποιο κόστος.

Από την στιγμή που έχουμε την κάλυψη νομικής προστασίας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου μας , τότε τα νομικά έξοδα τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική μας εταιρία.

Εάν το ατύχημα συμβεί σε δρόμο που είναι υπό κατασκευή ή σε φάση συντήρησης τότε υπεύθυνος είναι ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο(εάν υπάρχει).

Όλα τα δημόσια έργα τα οποία γίνονται, είναι ασφαλισμένα  σε ασφαλιστικές εταιρίες και τα πράγματα θα είναι πιο απλά, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν εμπλέκεται το Ελληνικό δημόσιο αλλά η ασφαλιστικές εταιρίες  που αποζημιωνόμαστε.

Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε αν και όταν μα συμβεί ατύχημα σε δρόμο που είναι υπό συντήρηση ή κατασκευή είναι τα εξής:

1.Θα πρέπει να καλέσουμε άμεσα την τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

2.Θα ζητήσουμε από την τροχαία στο δελτίο που συμπληρώνει να αναγράψει την σήμανση των έργων και όποιες προειδοποιητικές πινακίδες (εάν υπάρχουν).

3.Θα πρέπει να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος του αυτοκινήτου μας και αν μπορούμε να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες με την φωτογραφική μας μηχανή η με το κινητό μας.

Μετά, θα πρέπει να περιμένουμε να δει το αυτοκίνητό μας  ο πραγματογνώμονας και εφόσον καταγράψει τις υλικές ζημιές, τότε ξεκινάμε την επισκευή του αυτοκινήτου και θα πρέπει να στείλουμε  στον πραγματογνώμονα τα τιμολόγια για να ολοκληρώσει τον φάκελο της ζημιάς