Εθνική Ασφαλιστική

Insurancemarket.gr
Μάιος 29, 2017
ERGO ασφαλιστική
Μάιος 30, 2017
Show all

Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1891 και είναι η αρχαιότερη ασφαλιστική  εταιρία στην Ελλάδα με 126  χρόνια λειτουργίας, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ως κύριο μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η Εθνική Ασφαλιστική αναπτύσσεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς της αγοράς και εδραιώνει την θέση της στην κορυφή. Το όραμα της  είναι να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας μέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών.