Ασφαλιστική Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ-Ευρωπαϊκή Ένωσις

Ευρώπη Ασφαλιστική
Ιούνιος 2, 2017
Δείτε αν έχετε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου online
Ιούνιος 11, 2017
Show all

Ασφαλιστική Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ-Ευρωπαϊκή Ένωσις

Η Ασφαλιστική εταιρεία-Ασφάλειαι Μινέττα-Ευρωπαϊκή Ένωσης ιδρύθηκε το 1973 από τον Μινέττα Παναγιώτη και διαθέτει πάνω από 1000 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα.

Η Ασφαλιστική εταιρεία-Ασφάλειαι Μινέττα-Ευρωπαϊκή Ένωσης προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα στους κλάδους:
-Αυτοκινήτων
-Τεχνικών Ασφαλίσεων
-Οδικής Βοήθειας
-Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
-Προσωπικού και Ομαδικού ατυχήματος
-Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής
-Περιουσίας
-Ζωής